โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
    .

อัตลักษณ์ผู้เรียน : ยิ้มง่าย ไหว้งาม -:- เอกลักษณ์ : สรภัญญะโคกนางาม -:- ค่านิยมองค์กร : มีวินัย นิยมไทย ยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
 
 
 
 
 
 

KNP M@il

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 3.236.8.46
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,476,292
  หน้าหลัก    บุคลากร 
บุคลากร
 


นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


นายอาคม แสงซ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิจิตต์ แหลมคม
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเกียรติภูมิ พูลพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวจารุรัตน์ ธนะสูติ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพงษ์เพ็ญ พูลพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุภาพร แสนผาบ
ครูชำนาญการพิเศษ


นายประโมทย์ นันนิล
ครูชำนาญการ


นายเกียรติศักดิ์ บรรพสินธุ์
ครูชำนาญการ


นายสุนันท์ คำภูมี
ครูชำนาญการ


นายเจษฎา รัศมีศิวโสภา
ครู คศ.1


นายโกวิทย์ คงเดชอดิศักดิ์
ครู คศ.1


นายภูเบศวร์ พิทยาวัฒนชัย
ครู คศ.1


นางสาวจรรยาวัฒน์ ศรีใส
ครู คศ.1


นายคาวี พุทธคี
ครู คศ.1


นางสาวเมยวดี บัวใหญ่รักษา
ครู คศ.1


นางสาวอาริยา มะเสนา
ครูผู้ช่วย


นายนพรัตน์ จิณโรจน์
ครูผู้ช่วย


นางสาวนารีรัตน์ สายสังข์
ครูอัตราจ้าง


นางสาวกาญจนา ราคาแพง
ครูอัตราจ้าง


นายวสันต์ นาคทัศน์
ครูอัตราจ้าง


นางสาวธารารักษ์ จันทร์เรืองศรี
ครูพี่เลี้ยง


นางสาวกชกร ศรีโยธา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


นายวัลลพ มูลเพ็ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวกฤติยาภรณ์ โพชะกะ
ครูอัตราจ้าง


นายชาญ ฤาชา
ลูกจ้าง


นายอุบล ศรีโชติ
ช่างไฟฟ้า ช.2
 
 
นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
กรกฎาคม 2563
อา พฤ
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
OBECLMS
โรงเรียนในฝัน
กยศ.
สทศ.
utq
ทรูปลูกปัญญา
วิชาการดอทคอม
สหวิชาดอทคอม
คลังปัญญาไทย
ไอที สนุกคิด สนุกทำ

 

 

 
โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
277 หมู่ 13 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
Tel : 0885495550,0833597150
Email : info@knp.ac.th