โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
    .

อัตลักษณ์ผู้เรียน : ยิ้มง่าย ไหว้งาม -:- เอกลักษณ์ : สรภัญญะโคกนางาม -:- ค่านิยมองค์กร : มีวินัย นิยมไทย ยึดมั่นในชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
 
 
 
 
 
 

KNP M@il

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 18.215.185.97
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,858,956
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 
        โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ ตั้งอยู่เลขที่ 277 หมู่ 13 บ้านโคกสูง ตำบลนางาม เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดสำนักงาเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2  ก่อตั้งเมื่อพ.ศ. 2534 เป็นสาขาโรงเรียนบ้านโคกศึกษา ใช้โรงเรียนบ้านนางามเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  มีนักเรียน จำนวน 32 คน โดยมีนายสมศักดิ์  บ้านเหล่า เป็นผู้บริหารสาขาโรงเรียน  ต่อมา พ.ศ.2535  ย้ายสถานที่เรียนมาใช้ศาลาการเปรียญวัดโนนแดงเป็นสถานที่เรียนมีนักเรียนจำนวน 112 คน ครู 3 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน
 

        วันที่ 1 เมษายน 2535 นายอ้าย  ทองน้อย และนายบัวพัน  จันโสดา ได้มอบที่ดินเป็นที่ก่อสร้างโรงเรียน จำนวน 28 ไร่ 2 งาน โดยมีนายสุวิทย์ โควินทะสุด ประธานสภาตำบลนางาม เป็นผู้รับมอบและย้ายมาทำการสอนที่ สถานที่ตั้งในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2535

       วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2536 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ ตั้งชื่อเป็น “โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์” และแต่งตั้งให้นาย สมศักดิ์ บ้านเหล่า ดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่ มีนักเรียนจำนวน 219 คน ครู 6 คน นักการภารโรง 1 คน ยาม 1 คน 


       ปี พ.ศ.2539 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและกำหนดตำแหน่งเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

       ปี พ.ศ.2544 มีนาย ขกิจ ศรีแสง เป็นผู้อำนวยการมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 354 คน ครู 15 คน อัตราจ้าง 2 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน 

       ปี พ.ศ.2548 มีนาย จักริน ภูมิเวียงเป็นผู้อำนวยการมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 376 คน ครู 15 คน อัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน

       ปัจจุบัน  มีนายสมศักดิ์ พลเดช  เป็นผู้อำนวยการมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 307 คน ครู  15   คน  ช่วยราชการ 1 คน  อัตราจ้าง 1 คน ลูกจ้างประจำ  2 คน  รวมทั้งสิ้น  17  คน
 
อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง
       ปี พ.ศ.  2536  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียนและอาคารประกอบ  6  รายการ ในวงเงิน 10,827,697 บาท  ได้แก่อาคาร ก. ข. ค. บ้านพักผู้บริหารแบบ 207 จำนวน  1  หลัง บ้านพักครูแบบ 205/26  จำนวน  2  หลัง  บ้านพักนักการภารโรง จำนวน  1  หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม  จำนวน  2  หลัง ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน  2  ชุด 


       ปี พ.ศ.  2543  ได้รับงบประมาณ  101,500  บาท  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน  2  หลัง

       ปี พ.ศ.  2545  ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร  1  หลัง ราคา  1,941,000  บาท  

       ปี พ.ศ.  2546  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร  1  ชั้น  6  ห้องเรียน จำนวนเงิน  1,079,100  บาท

 
 
นางกาญจนา ทวนวิเศษกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
มกราคม 2564
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 26 มกราคม 2564
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
OBECLMS
โรงเรียนในฝัน
กยศ.
สทศ.
utq
ทรูปลูกปัญญา
วิชาการดอทคอม
สหวิชาดอทคอม
คลังปัญญาไทย
ไอที สนุกคิด สนุกทำ

 

 

 
โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
277 หมู่ 13 ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
Tel : 0885495550,0833597150
Email : info@knp.ac.th